Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden met betrekking tot de diensten van Salon de Hoofdzaak. Hoewel bij samenstelling hiervan de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen kan Salon de Hoofdzaak niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Er wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Salon de Hoofdzaak is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Salon de Hoofdzaak.